jest pusty
Addmaster
Advanced Hi-Tech
Agfa
Aitell
Alcatel
Apollo
Apple
BDT
Bosch
Brother
Bryce Office Systems
Bull
Calcomp
Canon
Casio
Citizen
Colossal Graphics
Compaq
CompuPrint
Comterm
Datacard
DataTech
DBTel
Dec
Dell
Develop
DEX Bus Systems
Diletta
Dymo
ELT
Epson
Facit
Fujitsu
Gabrielle
Genicom
Gestetner
Grundig
Hennes LTD
Honeywell
HP
IBM
IJ Technologies
InfoTec
Integrex
ITT Courier
Kodak
Konica
Konica Minolta
Kyocera
Kyocera Mita
Lanier
LaserMaster
Lexmark
MannessmanTally
Meonic
Minolta
Mita
Mitsubishi
Murata
Nashuatec
NCR
NEC
Neopost
NewGen SYS
Nokia
North Atlantic
Oasys
Oce
OKI
Olivetti
Olympia
Panasonic
Philips
Pitney Bowes
Primera
Printec
Printronix
Rena
Rex Rotary
Ricoh NRG
Rimage
Royal
Sagem
Samsung
Sanyo
Savin
Seikosha
Selex
Sharp
Siemens
Siemens-Nixdorf
Sony
Star
Stielow
Summagraphics
Sweda
Swintec
Tally
TallyGenicom
TEC
Tektronix Phaser
Toshiba
Trace Mountain
Triumph-Adler
Unisys
Utax
Verifone
Xerox
Zebra
   
 

obowiązuje od 30/12/2022,
obowiązujący od 25/05/2018 do 29/12/2022,
obowiązujący od 10/01/2017 do 24/05/2018,
obowiązujący od 25/12/2014 do 09/01/2017,
obowiązujący do 24/12/2014;

 

 

§1
Wstęp

Sklep internetowy świat.drukarek.pl zarejestrowany w domenie swiat.drukarek.pl prowadzony jest przez Miłosza Skrzypniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą świat drukarek.pl z siedzibą w Poznaniu. przy ul. Starołęcka 31 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej będącą zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem PL6221355549, Regon 250712907;

Klient może skontaktować się ze świat drukarek.pl:

 1. pisemnie na adres zgłoszonej działalności gospodarczej,

 2. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adresy e-mail udostępnione na świat drukarek.pl w zakładce KONTAKT,

 3. telefonicznie w godzinach pracy BOK;

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w sklepie jest świat drukarek.pl. Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§2
Pojęcia użyte w regulaminie sklepu internetowego świat drukarek.pl

 1. świat drukarek.pl - podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art. 1 niniejszego regulaminu,

 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art. 1;

 3. Sprzedawca - podmiot gospodarczy wyszczególniony w § 1 art. 1 niniejszego regulaminu,

 4. BOK - (Biuro Obsługi Klienta) jednostka organizacyjna świat drukarek.pl utworzona do obsługi Klientów;

 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie,

 6. Przedsiębiorca - zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 §1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

 7. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego,

 8. Przedsiębiorca z prawami Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, jest traktowana jak konsument.

 9. Towar - przedmiot materialny będący w ofercie świat drukarek.pl, który ze względu na swój charakter zostanie połączony nierozłącznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i prawnych;

 10. Produkt - przedmiot materialny będący w ofercie świat drukarek.pl, który ze względu na swój charakter zostanie połączony nierozłącznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i prawnych;

 11. Rzecz - przedmiot materialny będący w ofercie świat drukarek.pl, który ze względu na swój charakter zostanie połączony nierozłącznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i prawnych;

 12. Nowy Produkt - produkt (rzecz, przedmiot) w zabezpieczonym opakowaniu producenta gwarantującym zachowanie parametrów technicznych, jakościowych i wydajnościowych określonych przez producenta, jego właściwe działanie po nierozłącznym połączeniu z innymi rzeczami. Usunięcie opakowania producenta powoduje uznanie produktu za używany;

 13. Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania,

 14. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem świat drukarek.pl,

 15. Konto Klienta - indywidualne konto Klienta po jego zarejetsrtowaniu w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta przy użyciu adresu e-mail i hasła,

 16. Hasło - ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie,

 17. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

 18. Przewoźnik - profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty,

 19. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. Poz. 827),

 20. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

 21. Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z późn. zm.),

 22. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

   

§3
Zasady korzystania z świat drukarek.pl

 1. Sklep internetowy świat drukarek.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci INTERNET.

 2. świat drukarek.pl dostarcza Towar na terenie Polski na koszt kupującego lub sprzedającego w zależności od wartości zamówienia, przy czym wydanie Towaru następuje w chwili odbioru przez klienta przesyłki.

 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej świat drukarek.pl.
  W tym celu wymagana jest rejestracja indywidualnego konta klienta opartego na aktywnym adresie
  e-mail. Każde konto klienta zabezpieczone jest niepowtarzalnym hasłem utworzonym przez klienta.

 4. Konto klienta służy do przechowywania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§4
Składanie i realizacja zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest na podstawie udostępnionego formularza do:
  - wyboru Towaru lub Towarów z oferty świat drukarek.pl będących przedmiotem umowy sprzedaży,
  - określenia sposobu dostawy z dostępnych opcji,
  - określenia adresu dostawy,
  - wybrania formy zapłaty dostępnych w Sklepie;

 2. Po określeniu wszystkich istotnych parametrów niezbędnych do realizacji zostanie wyświetlona strona internetowa zawierająca podsumowanie zamówienia zawierająca:
  - przedmiot zamówienia (nazwa produktu, ilość, cena)
  - wartość zamówienia,
  - forma zapłaty,
  - sposób dostawy,
  - adres dostawy;

 3. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia można dokonywać po naciśnięciu przycisku COFNIJ;

 4. Zamówienie zostaje wysłane przez Klienta po naciśnięciu przycisku POTWIERDZAM ZAKUP [zamówienie z obowiązkiem zapłaty];

 5. Wysłanie zamówienia zostaje potwierdzone przez:
  - nadanie numeru jednostkowego zamówienia,
  - wyświetlenie ekranu komunikatu z numerem jednostkowym zamówienia,
  - wysłaniem wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie zamówienia wraz z numerem jednostkowym,
  - odnotowanie numeru jednostkowego zamówienia w KONTO KLIENTA/ HISTORIA ZAMóWIEŃ;

 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w zależności od wybranego sposobu płatności w momencie:
  - autoryzacji karty płatniczej - płatność kartą płatniczą,
  - dokonania przedpłaty na konto bankowe wskazane podczas składania zamówienia,
  - przypadku wybrania opcji płatności ZA POBRANIEM równocześnie z wysłaniem zamówienia przez kliknięcie w przycisk KUPUJĘ [zamówienie z obowiązkiem zapłaty].

 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie własnym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie zamówienia w celu podjęcia przez niego decyzji dotyczącej realizacji zamówienia.

 8. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż. Do tego momentu klient może również wycofać złożone zamówienie telefonicznie, e-mailem lub faksem. Zamówienie wysłane nie podlega skasowaniu.

 9. W przypadku składania zamówienia przez osoby reprezentujące jednostki prawne jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wymagane jest zaznaczenie w opcjach „Panel Klienta” chęci otrzymania faktury oraz wypełnienia odpowiednich pól niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

§5
Ceny i Produkty

 1. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez sklep świat.drukarek.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT (przy każdym produkcie widnieje również cena netto). Ceny te są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 2. świat drukarek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów będących w ofercie.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty.

 4. świat drukarek.pl zastrzega sobie prawo odwoływania promocji, a także prowadzenia ich do wyczerpania zapasów.

§6
Sposób dostawy / Czas realizacji

 1. Sposób dostawy jest deklarowany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.

 2. Każdy produkt z oferty świat.drukarek.pl dysponuje informacją o czasie realizacji zamówienia danego produktu
  - 24 godziny,
  - 2-3 dni,
  - NA ZAMÓWIENIE;

 3. W przypadku produktów oznaczonych statusem NA ZAMÓWIENIE zawarcie umowy sprzedaży jest traktowane jak zawarcie umowy o świadczenie usług i stanowi wyraźną zgodę Klienta do braku prawa odstąpienia od umowy.

 4. Czas realizacji zamówienia to okres pomiędzy złożeniem zamówienia a jego wysyłką - z uwzględnieniem tylko dni roboczych. Czas ten nie może przekroczyć 30 dni.

 5. W przypadku zamówień składających się z produktów o różnym czasie realizacji, zamówienie będzie zrealizowane całościowo i zostanie przesłane do Klienta po skompletowaniu całego zamówienia, co oznacza przyjęcia czasu realizacji z pozycji o najdłuższym czasie jego realizacji.

§7
Formy Zapłaty

Klient ma do wyboru następujące FORMY PŁATNOŚCI

 • PRZEDPŁATA - wysyłka Towaru następuje po zaksięgowaniu na naszym rachunku bankowym pełnej kwoty,

 • ZA POBRANIEM - płatność należy uiścić w momencie dostarczenia Towaru u Przewoźnika z wyłączniem produktów oznaczonych statusem dostępności NA ZAMÓWIENIE w związku z ich indywidualnym charakterem;

 • KARTA PŁATNICZA - transakcje kartą kredytową obsługiwane są przez firmę FIRST DATA POLCARD. w ramach usługi Bezpieczne Z@kupy. W tym przypadku, dla zapewnienia najwększego bezpieczeństwa autoryzacja kart kredytowych odbywa się bezprośrednio za pomocą Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych firmy FIRST DATA POLCARD. Połączenie to jest szyfrowane przy użyciu protokółu SSL;

 

§8
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument lub Przedsięrbiorca z uprawnieniami Konsumenta wszedł w posiadanie Rzeczy, Towarów, Produktów, Nowych Produktów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Konsument lub Przedsięrbiorca z uprawnieniami Konsument wszedł lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w ich posiadanie. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Rzeczy, Towarów, Produktów, Nowych Produktów które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: świat drukarek.pl, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego:
  - jako Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  - na rewersie dokumentu sprzedaży. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 6. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

  2. w której przedmiotem świadczenia są Rzeczy, Towary, Produkty, Nowe Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Rzeczami,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  5. w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 7. Konsument lub Przedsięrbiorca z uprawnieniami Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu do Sklepu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, nieprzejawiającego śladów użytkowania.

§9
RĘKOJMIA i GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy świat drukarek.pl są produktami nowymi i wolnymi od wad.

 2. świat drukarek.pl odpowiada w stosunku do przedsiębiorców za wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu na podstawie artykułów Kodeksu Cywilnego określających rękojmię za wady tj. art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego, a także na podstawie karty gwarancyjnej, o ile Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt podlega gwarancji.

 3. W stosunku do Konsumentów lub Przedsiębiorców z prawami Konsumenta Sprzedawca odpowiada za wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu na podstawie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie karty gwarancyjnej, o ile Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt podlega gwarancji.

 4. W przypadku produktów posiadających kartę gwarancyjną producenta, importera lub dystrybutora szczegółowe warunki gwarancji wyszczególnione są w druku dokumentu gwarancji dostarczonej wraz z Towarem. Reklamacje produktów podlegających gwarancji mogą być zgłaszane bezpośrednio w serwisie producenta lub pośrednio przez sklep świat drukarek.pl,

 5. Dla Produktów, Towarów oznaczonych cechą TRWAŁOŚCI zawiadomienie o niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty trwałości,

 6. W momencie stwierdzenia wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu należy skontaktować się z działem reklamacji sklepu pod adresem rma@swiat.drukarek.pl lub telefonicznie opisując wadę / usterkę zakupionego Towaru. W przypadku niemożności zdalnego usunięcia usterki przez naszych pracowników, dział reklamacji nada numer jednostkowy i prześle go Państwu w celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji. Numer ten prosimy umieścić w sposób widoczny na przesyłce wysłanej na koszt Klienta na wskazany przez nas adres. Po rozpatrzeniu reklamacji Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt będzie odesłany na koszt Sklepu. Sprzedawca ma obowiązek po uznaniu reklamacji za zasadną dostarczyć Klientowi Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt wolny od wad.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stronami umowy sprzedaży jest Klient świat.drukarek.pl oraz świat drukarek.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje w momencie wydrukowania i przekazania klientowi dokumentu sprzedaży

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

 3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży jest w przypadku Klientów:

  1. będących konsumentami - sąd właściwy dla miejsca jej wykonania zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, o ile rzecz ma być dostarczona Konsumentowi do oznaczonego miejsca, chyba że Konsument odebrał rzecz osobiście lub za pośrednictwem uprawnionej do tego osoby sądem właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jest sąd, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub sąd wykonania umów

  2. dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej sąd właściwy dla siedziby świat drukarek.pl;

 4. Konsument jest uprawniony do polubownego dochodzenia roszczeń, składając wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej oraz do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą.

 5. Konsument ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych procedur ropztarywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Są to w szczególności: Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php wyszczególniona jest aktualna lista podmiotów odpowiedzielanych za pozasądowe ropzatrywanie sporów. Natomiast pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie świat drukarek.pl lub drogą elektroniczną na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adres poczty elektronicznej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10/01/2017 r.

 

Załącznik 1

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

- w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

- w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować świat drukarek.pl z siedzibą przy ulicy Starołęckiej 31, 61-361 Poznań o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej rma@swiat.drukarek.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres świat drukarek.pl ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Pouczenie: poniższy formularz odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać (pocztą tradycyjną, faksem lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

świat drukarek.pl
ul. Starołęcka 31
61-361 Poznań

Ja ................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

............................................................................................................................,

numer zamówienia .........................................

data zawarcia umowy: ....................................

data odbioru  .................................................

Imię i nazwisko: ...........................................................

Adres:.........................................................................

.................................................................................

Data:  .................................................

Podpis:   .................................................

 

 

Załącznik 3

Polityka Prywatności

 

 

 

wpisz nazwę urządzenia lub symbol produktu (np. DeskJet 5740 lub c8765e lub HP 338):

zawęź obszar wyszukiwań:tusze do drukarek, atramenty i głowice
taśmy barwiące, kasety i folie termotransferowe
bębny i tonery
papiery i folie
nośniki danych
karty pamięci
urządzenia drukujące
 
Toner Zamiennik HP17A do HP LaserJet /CRG047 Toner do Canon i-SENSYS [CF217A]43.00 zł Dodaj do koszyka!
PRINTRONIX 255048-401 Taśma Wysokowydajna do P7010 P7015 P7215 P8010 P8210 4 szt1580.00 zł Dodaj do koszyka!
Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1623WE WiFi669.20 zł Dodaj do koszyka!
Tusz Zamiennik Epson34XL T34710 Czarny18.40 zł Dodaj do koszyka!

atramenty i głowice | kasety i taśmy | bębny i tonery | papiery i folie | nośniki danych | karty pamięci | urządzenia drukujące
koszty transportu | pomoc | regulamin | polityka prywatności | kontakt | Twoje konto
blog | nowości | dodaj do ulubionych | ustaw stronę jako startową

Copyright © 2004-2024 świat drukarek.pl
powered by Piotr Drozdowski