jest pusty
Addmaster
Advanced Hi-Tech
Agfa
Aitell
Alcatel
Apollo
Apple
BDT
Bosch
Brother
Bryce Office Systems
Bull
Calcomp
Canon
Casio
Citizen
Colossal Graphics
Compaq
CompuPrint
Comterm
Datacard
DataTech
DBTel
Dec
Dell
Develop
DEX Bus Systems
Diletta
Dymo
ELT
Epson
Facit
Fujitsu
Gabrielle
Genicom
Gestetner
Grundig
Hennes LTD
Honeywell
HP
IBM
IJ Technologies
InfoTec
Integrex
ITT Courier
Kodak
Konica
Konica Minolta
Kyocera
Kyocera Mita
Lanier
LaserMaster
Lexmark
MannessmanTally
Meonic
Minolta
Mita
Mitsubishi
Murata
Nashuatec
NCR
NEC
Neopost
NewGen SYS
Nokia
North Atlantic
Oasys
Oce
OKI
Olivetti
Olympia
Panasonic
Philips
Pitney Bowes
Primera
Printec
Printronix
Rena
Rex Rotary
Ricoh NRG
Rimage
Royal
Sagem
Samsung
Sanyo
Savin
Seikosha
Selex
Sharp
Siemens
Siemens-Nixdorf
Sony
Star
Stielow
Summagraphics
Sweda
Swintec
Tally
TallyGenicom
TEC
Tektronix Phaser
Toshiba
Trace Mountain
Triumph-Adler
Unisys
Utax
Verifone
Xerox
Zebra
   
 

obowi您uje od 30/12/2022,
obowi您uj帷y od 25/05/2018 do 29/12/2022,
obowi您uj帷y od 10/01/2017 do 24/05/2018,
obowi您uj帷y od 25/12/2014 do 09/01/2017,
obowi您uj帷y do 24/12/2014;

 

 

§1
Wst瘼

Sklep internetowy 鈍iat.drukarek.pl zarejestrowany w domenie swiat.drukarek.pl prowadzony jest przez Mi這sza Skrzypniaka prowadz帷ego dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm 鈍iat drukarek.pl z siedzib w Poznaniu. przy ul. Staro喚cka 31 wpisan do Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej b璠帷 zarejestrowanym p豉tnikiem podatku od towarów i us逝g pod numerem PL6221355549, Regon 250712907;

Klient mo瞠 skontaktowa si ze 鈍iat drukarek.pl:

 1. pisemnie na adres zg這szonej dzia豉lno軼i gospodarczej,

 2. za po鈔ednictwem komunikacji elektronicznej na adresy e-mail udost瘼nione na 鈍iat drukarek.pl w zak豉dce KONTAKT,

 3. telefonicznie w godzinach pracy BOK;

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w zwi您ku ze sprzeda膨 prowadzon w sklepie jest 鈍iat drukarek.pl. Zbiór danych osobowych zosta zg這szony Gównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§2
Poj璚ia u篡te w regulaminie sklepu internetowego 鈍iat drukarek.pl

 1. 鈍iat drukarek.pl - podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art. 1 niniejszego regulaminu,

 2. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez podmiot gospodarczy wyszczególniony w §1 art. 1;

 3. Sprzedawca - podmiot gospodarczy wyszczególniony w § 1 art. 1 niniejszego regulaminu,

 4. BOK - (Biuro Obs逝gi Klienta) jednostka organizacyjna 鈍iat drukarek.pl utworzona do obs逝gi Klientów;

 5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b璠帷a osob prawn, której przepisy szczególne przyznaj zdolno嗆 prawn dokonuj帷a zakupów w Sklepie,

 6. Przedsi瑿iorca - zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego, przedsi瑿iorc jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 §1, prowadz帷a we w豉snym imieniu dzia豉lno嗆 gospodarcz lub zawodow,

 7. Konsument - Klient b璠帷y osob fizyczn dokonuj帷 zakupów w Sklepie niezwi您anych bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego,

 8. Przedsi瑿iorca z prawami Konsumenta – osoba fizyczna zawieraj帷a umow bezpo鈔ednio zwi您an z jej dzia豉lno軼i gospodarcz, je瞠li z tre軼i tej umowy wynika, 瞠 nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, jest traktowana jak konsument.

 9. Towar - przedmiot materialny b璠帷y w ofercie 鈍iat drukarek.pl, który ze wzgl璠u na swój charakter zostanie po陰czony nieroz陰cznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i prawnych;

 10. Produkt - przedmiot materialny b璠帷y w ofercie 鈍iat drukarek.pl, który ze wzgl璠u na swój charakter zostanie po陰czony nieroz陰cznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i prawnych;

 11. Rzecz - przedmiot materialny b璠帷y w ofercie 鈍iat drukarek.pl, który ze wzgl璠u na swój charakter zostanie po陰czony nieroz陰cznie z innymi rzeczami, wolny od wad fizycznych i prawnych;

 12. Nowy Produkt - produkt (rzecz, przedmiot) w zabezpieczonym opakowaniu producenta gwarantuj帷ym zachowanie parametrów technicznych, jako軼iowych i wydajno軼iowych okre郵onych przez producenta, jego w豉軼iwe dzia豉nie po nieroz陰cznym po陰czeniu z innymi rzeczami. Usuni璚ie opakowania producenta powoduje uznanie produktu za u篡wany;

 13. Trwa這嗆 - zdolno嗆 Towaru do zachowania jego funkcji i w豉軼iwo軼i w toku zwyk貫go korzystania,

 14. Zamówienie - zamówienie z這穎ne przez Klienta za po鈔ednictwem 鈍iat drukarek.pl,

 15. Konto Klienta - indywidualne konto Klienta po jego zarejetsrtowaniu w Sklepie. Klient loguje si do swojego konta przy u篡ciu adresu e-mail i has豉,

 16. Has這 - ci庵 znaków niezb璠ny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji to窺amo軼i Klienta w Sklepie,

 17. Umowa zawarta na odleg這嗆 - umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleg這嗆, bez jednoczesnej fizycznej obecno軼i stron, z wy陰cznym wykorzystaniem jednego lub wi瘯szej liczby 鈔odków porozumiewania si na odleg這嗆 do chwili zawarcia umowy w陰cznie,

 18. Przewo幡ik - profesjonalny operator pocztowy dostarczaj帷y na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty,

 19. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. Poz. 827),

 20. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z pó幡. zm.),

 21. Kodeks post瘼owania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post瘼owania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296, z pó幡. zm.),

 22. Ustawa o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej (Dz. U. nr 220, poz. 1447 z pó幡. zm.)

   

§3
Zasady korzystania z 鈍iat drukarek.pl

 1. Sklep internetowy 鈍iat drukarek.pl prowadzi sprzeda za po鈔ednictwem sieci INTERNET.

 2. 鈍iat drukarek.pl dostarcza Towar na terenie Polski na koszt kupuj帷ego lub sprzedaj帷ego w zale積o軼i od warto軼i zamówienia, przy czym wydanie Towaru nast瘼uje w chwili odbioru przez klienta przesy趾i.

 3. Zamówienia przyjmowane s wy陰cznie za po鈔ednictwem strony internetowej 鈍iat drukarek.pl.
  W tym celu wymagana jest rejestracja indywidualnego konta klienta opartego na aktywnym adresie
  e-mail. Ka盥e konto klienta zabezpieczone jest niepowtarzalnym has貫m utworzonym przez klienta.

 4. Konto klienta s逝篡 do przechowywania danych osobowych niezb璠nych do realizacji zamówienia.

 5. Ka盥emu Klientowi przys逝guje prawo do wgl康u do swoich danych, mo磧iwo嗆 膨dania uzupe軟ienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub sta貫go wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni璚ia.

§4
Sk豉danie i realizacja zamówie

 1. W celu z這瞠nia zamówienia Klient zobowi您any jest na podstawie udost瘼nionego formularza do:
  - wyboru Towaru lub Towarów z oferty 鈍iat drukarek.pl b璠帷ych przedmiotem umowy sprzeda篡,
  - okre郵enia sposobu dostawy z dost瘼nych opcji,
  - okre郵enia adresu dostawy,
  - wybrania formy zap豉ty dost瘼nych w Sklepie;

 2. Po okre郵eniu wszystkich istotnych parametrów niezb璠nych do realizacji zostanie wy鈍ietlona strona internetowa zawieraj帷a podsumowanie zamówienia zawieraj帷a:
  - przedmiot zamówienia (nazwa produktu, ilo嗆, cena)
  - warto嗆 zamówienia,
  - forma zap豉ty,
  - sposób dostawy,
  - adres dostawy;

 3. Wszelkie zmiany dotycz帷e zamówienia mo積a dokonywa po naci郾i璚iu przycisku COFNIJ;

 4. Zamówienie zostaje wys豉ne przez Klienta po naci郾i璚iu przycisku POTWIERDZAM ZAKUP [zamówienie z obowi您kiem zap豉ty];

 5. Wys豉nie zamówienia zostaje potwierdzone przez:
  - nadanie numeru jednostkowego zamówienia,
  - wy鈍ietlenie ekranu komunikatu z numerem jednostkowym zamówienia,
  - wys豉niem wiadomo軼i e-mail zawieraj帷ej podsumowanie zamówienia wraz z numerem jednostkowym,
  - odnotowanie numeru jednostkowego zamówienia w KONTO KLIENTA/ HISTORIA ZAMóWIE;

 6. Zamówienie zostaje przyj皻e do realizacji w zale積o軼i od wybranego sposobu p豉tno軼i w momencie:
  - autoryzacji karty p豉tniczej - p豉tno嗆 kart p豉tnicz,
  - dokonania przedp豉ty na konto bankowe wskazane podczas sk豉dania zamówienia,
  - przypadku wybrania opcji p豉tno軼i ZA POBRANIEM równocze郾ie z wys豉niem zamówienia przez klikni璚ie w przycisk KUPUJ [zamówienie z obowi您kiem zap豉ty].

 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest dost瘼no嗆 Towaru w magazynie w豉snym lub dostawcy. W przypadku czasowej niedost瘼no軼i produktu Klient zostanie poinformowany o aktualnym stanie zamówienia w celu podj璚ia przez niego decyzji dotycz帷ej realizacji zamówienia.

 8. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu ksi璕owego potwierdzaj帷ego sprzeda. Do tego momentu klient mo瞠 równie wycofa z這穎ne zamówienie telefonicznie, e-mailem lub faksem. Zamówienie wys豉ne nie podlega skasowaniu.

 9. W przypadku sk豉dania zamówienia przez osoby reprezentuj帷e jednostki prawne jak i osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz wymagane jest zaznaczenie w opcjach „Panel Klienta” ch璚i otrzymania faktury oraz wype軟ienia odpowiednich pól niezb璠nych do wystawienia faktury VAT.

§5
Ceny i Produkty

 1. Wszystkie ceny produktów oferowanych przez sklep 鈍iat.drukarek.pl wyra穎ne s w PLN i zawieraj podatek VAT (przy ka盥ym produkcie widnieje równie cena netto). Ceny te s wi捫帷e w momencie z這瞠nia zamówienia przez Klienta.

 2. 鈍iat drukarek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów b璠帷ych w ofercie.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo dodawania i wycofywania produktów ze swojej oferty.

 4. 鈍iat drukarek.pl zastrzega sobie prawo odwo造wania promocji, a tak瞠 prowadzenia ich do wyczerpania zapasów.

§6
Sposób dostawy / Czas realizacji

 1. Sposób dostawy jest deklarowany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.

 2. Ka盥y produkt z oferty 鈍iat.drukarek.pl dysponuje informacj o czasie realizacji zamówienia danego produktu
  - 24 godziny,
  - 2-3 dni,
  - NA ZAMÓWIENIE;

 3. W przypadku produktów oznaczonych statusem NA ZAMÓWIENIE zawarcie umowy sprzeda篡 jest traktowane jak zawarcie umowy o 鈍iadczenie us逝g i stanowi wyra幡 zgod Klienta do braku prawa odst徙ienia od umowy.

 4. Czas realizacji zamówienia to okres pomi璠zy z這瞠niem zamówienia a jego wysy趾 - z uwzgl璠nieniem tylko dni roboczych. Czas ten nie mo瞠 przekroczy 30 dni.

 5. W przypadku zamówie sk豉daj帷ych si z produktów o ró積ym czasie realizacji, zamówienie b璠zie zrealizowane ca這軼iowo i zostanie przes豉ne do Klienta po skompletowaniu ca貫go zamówienia, co oznacza przyj璚ia czasu realizacji z pozycji o najd逝窺zym czasie jego realizacji.

§7
Formy Zap豉ty

Klient ma do wyboru nast瘼uj帷e FORMY PxTNO列I

 • PRZEDPxTA - wysy趾a Towaru nast瘼uje po zaksi璕owaniu na naszym rachunku bankowym pe軟ej kwoty,

 • ZA POBRANIEM - p豉tno嗆 nale篡 ui軼i w momencie dostarczenia Towaru u Przewo幡ika z wy陰czniem produktów oznaczonych statusem dost瘼no軼i NA ZAMÓWIENIE w zwi您ku z ich indywidualnym charakterem;

 • KARTA PxTNICZA - transakcje kart kredytow obs逝giwane s przez firm FIRST DATA POLCARD. w ramach us逝gi Bezpieczne Z@kupy. W tym przypadku, dla zapewnienia najw瘯szego bezpiecze雟twa autoryzacja kart kredytowych odbywa si bezpro鈔ednio za pomoc Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych firmy FIRST DATA POLCARD. Po陰czenie to jest szyfrowane przy u篡ciu protokó逝 SSL;

 

§8
Prawo odst徙ienia od Umowy Sprzeda篡

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi lub Przedsi瑿iorcy z uprawnieniami Konsumenta przys逝guje prawo odst徙ienia od umowy sprzeda篡 w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni, od dnia w którym Konsument lub Przedsi瘲biorca z uprawnieniami Konsumenta wszed w posiadanie Rzeczy, Towarów, Produktów, Nowych Produktów. Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni, od dnia w którym Konsument lub Przedsi瘲biorca z uprawnieniami Konsument wszed lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Konsumenta wesz豉 w ich posiadanie. W przypadku gdy Umowa Sprzeda篡 obejmuje wiele Rzeczy, Towarów, Produktów, Nowych Produktów które s dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi przesy趾ami termin do odst徙ienia od Umowy Sprzeda篡 wygasa po up造wie 14 dni od obj璚ia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesy販e.

 3. Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, musz Pa雟two poinformowa Sprzedawc: 鈍iat drukarek.pl, ul. Staro喚cka 31, 61-361 Pozna o swojej decyzji o odst徙ieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt, faksem lub poczt elektroniczn). Konsument mo瞠 skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy udost瘼nionego:
  - jako Za陰cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  - na rewersie dokumentu sprzeda篡. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowi您kowe.

 4. Aby zachowa termin do odst徙ienia od Umowy Sprzeda篡, wystarczy wys豉 informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego prawa odst徙ienia od Umowy Sprzeda篡 przed up造wem terminu do odst徙ienia od Umowy Sprzeda篡.

 5. W przypadku odst徙ienia od umowy w opisanym wy瞠j trybie, umow uwa瘸 si za niezawart.

 6. Konsument nie mo瞠 odst徙i od umowy zawartej na odleg這嗆 w przypadku umów:

  1. o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li przedsi瑿iorca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod Konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez przedsi瑿iorc utraci prawo odst徙ienia od umowy

  2. w której przedmiotem 鈍iadczenia s Rzeczy, Towary, Produkty, Nowe Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgl璠u na swój charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi Rzeczami,

  3. w której przedmiotem 鈍iadczenia jest Rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo積a zwróci ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠ów higienicznych, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu,

  4. w której przedmiotem 鈍iadczenia jest Rzecz ulegaj帷a szybkiemu zepsuciu lub maj帷a krótki termin przydatno軼i do u篡cia,

  5. w której przedmiotem 鈍iadczenia jest Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed逝g specyfikacji Konsumenta lub s逝膨cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 7. Konsument lub Przedsi瘲biorca z uprawnieniami Konsumenta zobowi您any jest do zwrotu Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu do Sklepu w stanie niewykraczaj帷ym poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, nieprzejawiaj帷ego 郵adów u篡tkowania.

§9
R艼OJMIA i GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy 鈍iat drukarek.pl s produktami nowymi i wolnymi od wad.

 2. 鈍iat drukarek.pl odpowiada w stosunku do przedsi瑿iorców za wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu na podstawie artykuów Kodeksu Cywilnego okre郵aj帷ych r瘯ojmi za wady tj. art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego, a tak瞠 na podstawie karty gwarancyjnej, o ile Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt podlega gwarancji.

 3. W stosunku do Konsumentów lub Przedsi瑿iorców z prawami Konsumenta Sprzedawca odpowiada za wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu na podstawie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie karty gwarancyjnej, o ile Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt podlega gwarancji.

 4. W przypadku produktów posiadaj帷ych kart gwarancyjn producenta, importera lub dystrybutora szczegó這we warunki gwarancji wyszczególnione s w druku dokumentu gwarancji dostarczonej wraz z Towarem. Reklamacje produktów podlegaj帷ych gwarancji mog by zg豉szane bezpo鈔ednio w serwisie producenta lub po鈔ednio przez sklep 鈍iat drukarek.pl,

 5. Dla Produktów, Towarów oznaczonych cech TRWAΜ列I zawiadomienie o niezgodno軼i z umow powinno nast徙i nie pó幡iej ni przed up造wem daty trwa這軼i,

 6. W momencie stwierdzenia wady Rzeczy, Towaru, Produktu, Nowego Produktu nale篡 skontaktowa si z dzia貫m reklamacji sklepu pod adresem rma@swiat.drukarek.pl lub telefonicznie opisuj帷 wad / usterk zakupionego Towaru. W przypadku niemo積o軼i zdalnego usuni璚ia usterki przez naszych pracowników, dzia reklamacji nada numer jednostkowy i prze郵e go Pa雟twu w celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji. Numer ten prosimy umie軼i w sposób widoczny na przesy販e wys豉nej na koszt Klienta na wskazany przez nas adres. Po rozpatrzeniu reklamacji Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt b璠zie odes豉ny na koszt Sklepu. Sprzedawca ma obowi您ek po uznaniu reklamacji za zasadn dostarczy Klientowi Rzecz, Towar, Produkt, Nowy Produkt wolny od wad.

§10
POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. Stronami umowy sprzeda篡 jest Klient 鈍iat.drukarek.pl oraz 鈍iat drukarek.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost瘼nienie istotnych postanowie zawieranej umowy nast瘼uje w momencie wydrukowania i przekazania klientowi dokumentu sprzeda篡

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególno軼i przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

 3. S康em w豉軼iwym do rozpoznawania sporów zwi您anych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzeda篡 jest w przypadku Klientów:

  1. b璠帷ych konsumentami - s康 w豉軼iwy dla miejsca jej wykonania zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, o ile rzecz ma by dostarczona Konsumentowi do oznaczonego miejsca, chyba 瞠 Konsument odebra rzecz osobi軼ie lub za po鈔ednictwem uprawnionej do tego osoby s康em w豉軼iwym zgodnie z przepisami Kodeksu post瘼owania cywilnego jest s康, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub s康 wykonania umów

  2. dokonuj帷ych zakupów z zwi您ku z prowadzon dzia豉lno軼i gospodarcz w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej s康 w豉軼iwy dla siedziby 鈍iat drukarek.pl;

 4. Konsument jest uprawniony do polubownego dochodzenia roszcze, sk豉daj帷 wniosek do sta貫go polubownego s康u konsumenckiego dzia豉j帷ego przy Inspekcji Handlowej oraz do zwrócenia si do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz璚ie post瘼owania mediacyjnego w sprawie polubownego zako鎍zenia sporu mi璠zy nim, a Sprzedawc.

 5. Konsument ma mo磧iwo嗆 do skorzystania z pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. Zasady dost瘼u do pozas康owych procedur ropztarywania reklamacji oraz dochodzenia roszcze dost瘼ne s w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozas康owego rozpatrywania sporów. S to w szczególno軼i: Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urz璠u Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php wyszczególniona jest aktualna lista podmiotów odpowiedzielanych za pozas康owe ropzatrywanie sporów. Natomiast pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dost瘼na jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomi璠zy konsumentami i przedsi瑿iorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz w 篡cie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym ni 7 dni od daty udost瘼nienia ich na stronie 鈍iat drukarek.pl lub drog elektroniczn na wskazane w Koncie Klienta lub przy sk豉daniu Zamówie adres poczty elektronicznej. Zamówienia z這穎ne przed dat wej軼ia w 篡cie zmian do niniejszego Regulaminu s realizowane na podstawie zapisów obowi您uj帷ych w dniu z這瞠nia zamówienia.

 7. Niniejszy Regulamin obowi您uje od dnia 10/01/2017 r.

 

Za陰cznik 1

WZÓR POUCZENIA O ODST·IENIU OD UMOWY

Prawo odst徙ienia od umowy

Maj Pa雟two prawo odst徙i od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst徙ienia od umowy wygasa po up造wie 14 dni od dnia:

- w przypadku umów o 鈍iadczenie us逝g lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie s one dostarczane w ograniczonej obj皻o軼i lub w ustalonej ilo軼i, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie tre軼i cyfrowych, które nie s dostarczane na no郾iku materialnym: "zawarcia umowy.";

- w przypadku umowy zobowi您uj帷ej do przeniesienia w豉sno軼i rzeczy (np. umowy sprzeda篡, umowy dostawy lub umowy o dzie這 b璠帷e rzecz ruchom): "w którym weszli Pa雟two w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie rzeczy.";

- w przypadku umowy zobowi您uj帷ej do przeniesienia w豉sno軼i wielu rzeczy, które dostarczane s osobno: "w którym weszli Pa雟two w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

- w przypadku umowy zobowi您uj帷ej do przeniesienia w豉sno軼i rzeczy dostarczanych partiami lub w cz窷ciach: "w którym weszli Pa雟two w posiadanie ostatniej partii lub cz窷ci lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie ostatniej partii lub cz窷ci.";

- w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Pa雟two w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez Pa雟twa wesz豉 w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, musz Pa雟two poinformowa 鈍iat drukarek.pl z siedzib przy ulicy Staro喚ckiej 31, 61-361 Pozna o swojej decyzji o odst徙ieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt, faksem lub poczt elektroniczn).

Mog Pa雟two skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy, jednak nie jest to obowi您kowe. Mog Pa雟two równie wype軟i i przes豉 formularz odst徙ienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o鈍iadczenie drog elektroniczn na naszej stronie internetowej rma@swiat.drukarek.pl. Je瞠li skorzystaj Pa雟two z tej mo磧iwo軼i, prze郵emy Pa雟twu niezw這cznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst徙ieniu od umowy na trwa造m no郾iku (na przyk豉d poczt elektroniczn).

Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby wys豉li Pa雟two informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego Pa雟twu prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.

Skutki odst徙ienia od umowy

W przypadku odst徙ienia od niniejszej umowy zwracamy Pa雟twu wszystkie otrzymane od Pa雟twa p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj徠kiem dodatkowych kosztów wynikaj帷ych z wybranego przez Pa雟twa sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym zostali鄉y poinformowani o Pa雟twa decyzji o wykonaniu prawa odst徙ienia od niniejszej umowy. Zwrotu p豉tno軼i dokonamy przy u篡ciu takich samych sposobów p豉tno軼i, jakie zosta造 przez Pa雟twa u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 wyra幡ie zgodzili軼ie si Pa雟two na inne rozwi您anie; w ka盥ym przypadku nie ponios Pa雟two 瘸dnych op豉t w zwi您ku z tym zwrotem.

Mo瞠my wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes豉nia, w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej

Prosz odes豉 lub przekaza nam rzecz na adres 鈍iat drukarek.pl ul. Staro喚cka 31, 61-361 Pozna, niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa雟two o odst徙ieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je瞠li ode郵 Pa雟two rzecz przed up造wem terminu 14 dni.

 

B璠 Pa雟two musieli ponie嗆 bezpo鈔ednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj Pa雟two tylko za zmniejszenie warto軼i rzeczy wynikaj帷e z korzystania z niej w sposób inny ni by這 to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Za陰cznik 2

Wzór formularza odst徙ienia od umowy

Pouczenie: poni窺zy formularz odst徙ienia od umowy nale篡 wype軟i i odes豉 (poczt tradycyjn, faksem lub za po鈔ednictwem wiadomo軼i e-mail) tylko w przypadku ch璚i odst徙ienia od umowy.

鈍iat drukarek.pl
ul. Staro喚cka 31
61-361 Pozna

Ja ................................................... niniejszym informuj o moim odst徙ieniu od umowy sprzeda篡 nast瘼uj帷ej/ych rzeczy:

............................................................................................................................,

numer zamówienia .........................................

data zawarcia umowy: ....................................

data odbioru  .................................................

Imi i nazwisko: ...........................................................

Adres:.........................................................................

.................................................................................

Data:  .................................................

Podpis:   .................................................

 

 

Za陰cznik 3

Polityka Prywatno軼i

 

 

 

wpisz nazw urz康zenia lub symbol produktu (np. DeskJet 5740 lub c8765e lub HP 338):

zaw篥 obszar wyszukiwa:tusze do drukarek, atramenty i g這wice
ta鄉y barwi帷e, kasety i folie termotransferowe
b瑿ny i tonery
papiery i folie
no郾iki danych
karty pami璚i
urz康zenia drukuj帷e
 
Tusz Zamiennik LC529XLB do Brother DCP-J100 MFC-J105 Czarny9.00 z Dodaj do koszyka!
Wysokowydajny Tusz Zamiennik do Canon PGI-570PGBKXL Czarny Pigmentowy [PGI570XL]9.00 z Dodaj do koszyka!
Toner Zamiennik Samsung D111S / MLT-D111S do M2020 M2021 M2022 M202635.70 z Dodaj do koszyka!
Tusz Wysokowydajny Zamiennik HP21XL Czarny 18ml c9351a27.00 z Dodaj do koszyka!

atramenty i g這wice | kasety i ta鄉y | b瑿ny i tonery | papiery i folie | no郾iki danych | karty pami璚i | urz康zenia drukuj帷e
koszty transportu | pomoc | regulamin | polityka prywatno軼i | kontakt | twoje konto
dodaj do ulubionych | ustaw stron jako startow

Copyright © 2004-2024 鈍iat drukarek.pl
powered by Piotr Drozdowski