jest pusty
Addmaster
Advanced Hi-Tech
Agfa
Aitell
Alcatel
Apollo
Apple
BDT
Bosch
Brother
Bryce Office Systems
Bull
Calcomp
Canon
Casio
Citizen
Colossal Graphics
Compaq
CompuPrint
Comterm
Datacard
DataTech
DBTel
Dec
Dell
Develop
DEX Bus Systems
Diletta
Dymo
ELT
Epson
Facit
Fujitsu
Gabrielle
Genicom
Gestetner
Grundig
Hennes LTD
Honeywell
HP
IBM
IJ Technologies
InfoTec
Integrex
ITT Courier
Kodak
Konica
Konica Minolta
Kyocera
Kyocera Mita
Lanier
LaserMaster
Lexmark
MannessmanTally
Meonic
Minolta
Mita
Mitsubishi
Murata
Nashuatec
NCR
NEC
Neopost
NewGen SYS
Nokia
North Atlantic
Oasys
Oce
OKI
Olivetti
Olympia
Panasonic
Philips
Pitney Bowes
Primera
Printec
Printronix
Rena
Rex Rotary
Ricoh NRG
Rimage
Royal
Sagem
Samsung
Sanyo
Savin
Seikosha
Selex
Sharp
Siemens
Siemens-Nixdorf
Sony
Star
Stielow
Summagraphics
Sweda
Swintec
Tally
TallyGenicom
TEC
Tektronix Phaser
Toshiba
Trace Mountain
Triumph-Adler
Unisys
Utax
Verifone
Xerox
Zebra
   
 

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej Dane Osobowe) pozyskanych w trakcie przygotowania, zawierania oraz realizacji transakcji świat drukarek.pl (dalej świat drukarek.pl) za pośrednictwem serwisu interentowego świat drukarek.pl oraz w siedzibie firmy jest świat drukarek.pl Miłosz Skrzypniak z siedzibą przy ul. Starołęckiej 31, 61-361 Poznań będący właścicielem ww. serwisu internetowego

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane Osobowe pozyskujemy bezpośrednio od użytkownika sklepu internetowego świat drukarek.pl (dalej Państwo, Klient, Użytkownik) podczas zakładania konta na świat drukarek.pl lub w trakcie zawierania transakcji w siedzibie firmy.

Zakres pozyskiwanych danych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail,
 • adres dostawy,
 • bank oraz numer konta bankowego, z którego dokonywana była zapłata
 • numer telefonu
 • numer NIP (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej)
 • historia komunikacji z Biurem Obsługi Klienta
 • historia transakcji
 • adres IP
 • informacje o sposobie korzystania z świat drukarek.pl (poprzez wyrażenie zgody na korzystanie z plików typu cookies),
 • udzielone zgody
 • informacje dotyczące reklamacji;

Cel gromadzenia Danych Osobowych

 • zawieranie i realizacja łączącej nas z Państwem umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacja przewidzianych prawem obowiązków świat drukarek.pl, w tym w szczególności wystawiania, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, również dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrona praw świat drukarek.pl w myśl przepisów prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • zabezpieczenie należnych płatności
 • przeprowadzanie działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: rejestracja konta, zapisanie do listy newslettera,
 • w celu wywiązania się z umowy sprzedaży oraz związanym z nimi prawem do rękojmi i gwarancji producenta
 • w celu wywiązania się z umowy dostawy zakupionego towaru będziemy przetwarzać Dane Osobowe w oparciu o realizację umowy
 • na podstawie uzyskanej zgody od Klienta zgodnie z art 173. Prawa Konsumenckiego poprzez wykorzystanie plików tzw. cookies do pozyskania informacji o danych dotyczących korzystania przez Użytkownika ze stron Sklepu Internetowego
 • w celach marketingowych: składanie ofert, promocji, poprawy obsługi klienta, w tym przypadku opieramy się na uzasadnionym interesie Administratora;

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Uzależniony od celu przetwarzania:

 • zapisanie się do newslettera – odpowiada okresowi od momentu zapisania się do chwili złożenia przez Użytkownika deklaracji o rezygnacji z newslettera lub anulowania konta. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat,
 • realizacja zamówień – odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat,
 • realizacja dostawy odpowiada okresowi realizacji umowy. W oparciu o przepisy o ochronie danych Osobowych będziemy następnie przetwarzać Dane Osobowe w celu ewentualnego rozliczenia dotychczasowych działań (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z zastrzeżeniem, ze okres ten nie będzie dłuższy niż 5 lat,
 • dane uzyskane poprzez pliki cookies o sposobie korzystania z przez Użytkownika z świat drukarek.pl wraz z danymi marketingowymi – odpowiada okresowi kiedy Użytkownik korzysta z serwisu świat drukarek.pl oraz dodatkowo przez 5 lat od momentu zaprzestania korzystania z naszych usług;

Odbiorcy danych osobowych

świat drukarek.pl może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków świat drukarek.pl przewidzianych prawem, ochrony praw świat drukarek.pl zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu świat drukarek.pl w rozumieniu przepisów o ochronie danych Osobowych; w szczególności świat drukarek.pl może przekazywać Państwa Dane Osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, hostingowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z świat drukarek.pl umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez świat drukarek.pl,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane Osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń;

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane Osobowe. Dane Osobowe będą przechowywane przez świat drukarek.pl i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i świat drukarek.pl.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Państwa Prawa dotyczące administrowanych danych sobowych:

 1. żądania dostępu do Danych Osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od świat drukarek.pl potwierdzenia, czy przetwarzane są dane Osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. świat drukarek.pl dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, świat drukarek.pl może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. poprawiania Danych Osobowych: mają Państwo prawo do poprawienia Danych Osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych Osobowych - "prawo do bycia zapomnianym": mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych Osobowych, a świat drukarek.pl ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych: w takim przypadku, światdrukarek.pl wskaże na Państwa żądanie takie Dane Osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych Osobowych: zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo otrzymać przetwarzane przez świat drukarek.pl Dane Osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przekazania innemu administratorowi danych osobowych,
 6. sprzeciwu: dysponują również Państwo prawem w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do przetwarzania Państwa Danych w określenym celu (np. cele marketingowe). Po wniesieniu sprzeciwu będziemy mogli przetwarzać Państwa Dane Osobowe w innych celach z pominięciem celu wyszczególnionego w sprzeciwie;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z powołanym w tym celu z Inspektorem Ochrony Danych świat drukarek.pl, pod adresem: Poznań (61-361), ul. Starołęcka 31, tel. + 48 616530103 lub pod adresem e-mail iod@swiat.drukarek.pl.

Równocześnie informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem Danych Osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

wpisz nazwę urządzenia lub symbol produktu (np. DeskJet 5740 lub c8765e lub HP 338):

zawęź obszar wyszukiwań:tusze do drukarek, atramenty i głowice
taśmy barwiące, kasety i folie termotransferowe
bębny i tonery
papiery i folie
nośniki danych
karty pamięci
urządzenia drukujące
 
Toner Zamiennik Samsung D111S / MLT-D111S do M2020 M2021 M2022 M202635.70 zł Dodaj do koszyka!
Papier do plotera A1 594mm x 50m (80g) gilza 50mm42.30 zł Dodaj do koszyka!
Tusz Wysokowydajny Zamiennik HP301XL [CH563] Czarny55.40 zł Dodaj do koszyka!
Toner Zamiennik 85A do HP Laserjet Pro P1102 P1109 Canon CRG725 [CE285A]38.70 zł Dodaj do koszyka!

atramenty i głowice | kasety i taśmy | bębny i tonery | papiery i folie | nośniki danych | karty pamięci | urządzenia drukujące
koszty transportu | pomoc | regulamin | polityka prywatności | kontakt | Twoje konto
blog | nowości | dodaj do ulubionych | ustaw stronę jako startową

Copyright © 2004-2024 świat drukarek.pl
powered by Piotr Drozdowski